BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Dla lokatora

1. Złóż zaświadczenie o dochodach

Mieszkańcy zasobów STBS „Wspólny Dom” zgodnie z przepisami prawa zobowiązani są do składania raz na dwa lata oświadczenia o wysokości dochodów w gospodarstwie domowym.

Najemcy przekraczający górną granicę dochodów będą zmuszeni do płacenia wyższej stawiki czynszu, zaś osoby nie spełniające ustalonego minimum są pod szczególnym nadzorem dotyczącym zaległości w opłatach czynszowych. W przypadku powstania jakiejkolwiek zaległości w tym przypadku umowa najmu jest wypowiadana.

Poniżej zamieszczony Druk oświadczenia o wysokości dochodów Najemca składa wraz z zaświadczeniami z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu w roku ubiegłym.

Plki do pobrania:

  1. Deklaracja o wyskości dochodów

2. Ważne telefony!!!

Bez tytułu

Telefony alarmowe dla zasobów STBS „Wspólny Dom”:

7:00-19:00
41 275 43 22 – Awarie hydrauliczne, elektryczne i gazowe
602 535 614 - Administrator; Obsługa kotłowni gazowej
502 105 267 - Konserwator urządzeń domofonowych

godz. 19:00 - 7:00

502 647 881 - Awarie elektryczne
604 409 616, 604 409 062 - Awarie hydrauliczne i gazowe

 

Starachowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Wspólny Dom” Sp. z o. o.
27-200 Starachowice, ul. Radomska 45 pokój nr 20, Sąd Rejonowy w Kielcach nr KRS 0000076806, Kapitał zakładowy 6 989 500,00 zł, Regon 290953940,
NIP 664-18-10-115, tel. 41 202 01 83
e-mail: sekretariat@tbs.starachowice.pl

Author: Jacek Przepióra
jacek.przepiora@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Starachowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „WSPÓLNY DOM” Sp. z o.o.
ul. Radomska 45 pok. 20
27-200 Starachowice

Tel. 41 202 01 83
e-mail: sekretariat@tbs.starachowice.pl

 

 

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept