BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Historia Spółki

Starachowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Wspólny Dom" Sp. z o.o. w Starachowicach powstało po zlikwidowaniu zakładu budżetowego, tj. Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, w oparciu o Uchwałę nr I/29/98 z dnia 10.02.1998 r. Rady Miejskiej w Starachowicach w sprawie utworzenia Starachowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Wspólny Dom" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W treści aktu założycielskiego Spółki, sporządzonego dnia 18.03.1998 r. w formie aktu notarialnego Rep. A 995 /1998 określono, że jedynym wspólnikiem Spółki jest Gmina Starachowice, a funkcję Zgromadzenia Wspólników, w dacie objęcia udziałów przez jednego wspólnika, pełnił aktualnie Prezydent Miasta. Spółka posiada 3 osobową Radę Nadzorczą oraz 1 osobowy Zarząd.

   Postanowienie o utworzeniu Starachowickiego TBS było odpowiedzią Gminy na zaistnienie korzystnego krajowego klimatu społecznego dla tzw. budownictwa społecznego oraz stworzenie odpowiednich podstaw prawnych do przekształceń w gospodarce komunalnej w naszym mieście, wynikających z ustawy z dnia 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa społecznego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 z późniejszymi zmianami). Utworzenie TBS zmierzało do przerwania istniejącego w Starachowicach zastoju w budownictwie mieszkaniowym i pozwoliło na wykorzystanie możliwości zaangażowania zewnętrznych środków finansowych pochodzących z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w wysokości 70 % planowanych kosztów inwestycji, a tym samym na realizację społecznego budownictwa mieszkaniowego.

   Spółka rozpoczęła działalność gospodarczą w dniu 1.06.1998 r., zajmując się głównie budowaniem domów mieszkalnych i ich eksploatacją na zasadach najmu, przeprowadzaniem adaptacji obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu, sprawowaniem na podstawie umowy zawartej z Gminą Starachowice zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi jej własność, a od 01 stycznia 2006 r. do dnia 30.06.2008 r. na podstawie dwóch odrębnych umów: o dzierżawy nieruchomości, o użyczenia terenów, zarządzanie - administrowanie na podstawie umów nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych.

W okresie działalności Spółki zostały ukończone następujące inwestycje:

• w wyniku adaptacji niszczejącego obiektu, budynek mieszkalny przy ul. Kopalnianej 10A, posiadający 21 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1 087,20 m2 oraz 9 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych o łącznej powierzchni 256,60 m2.
• wybudowany od podstaw, budynek mieszkalny przy ul. Jana Pawła II 29, posiadający 42 mieszkania, w tym 3 mieszkania dwupoziomowe o łącznej powierzchni użytkowej 2 240,94 m2.
• Budynek mieszkalny przy ul. Aleja Wyzwolenia 70, zaadoptowany z budynku po byłej przychodni zdrowia, posiada 36 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1815,30 m2 oraz 6 stanowisk postojowych w garażu podziemnym o łącznej powierzchni 222,50 m2. Instalacja centralnego ogrzewania oraz centralnie ciepłej wody użytkowej jest wyposażona w gazowy kocioł dwu funkcyjny. Konstrukcja budynku składa się z 4 kondygnacji naziemnych i jednej podziemnej.

   Inwestycje przy ul. Kopalnianej 10a oraz Jana Pawła II 29 zostały zrealizowane dzięki kredytowi długoterminowemu otrzymanemu za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków KFM, natomiast inwestycja przy ul. Al. Wyzwolenia 70 została zrealizowana dzięki zaangażowaniu środków Gminy i udziałowi własnemu STBS.

   Obecnie działalność STBS Sp. z o. o. w związku z realizacją uchwały zgromadzenia wspólników nr 2/2010 z dn. 26.03.2010 r. w sprawie zaprzestania działalności związanej z zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi przez Starachowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Wspólny Dom” Sp. z o. o. skupia się na zarządzaniu zasobami własnymi, w skład których wchodzą w/w budynki mieszkalne oraz budynek przy ul. Majówka 21a w Starachowicach, w którym mieszczą się lokale użytkowe przeznaczone na wynajem.

Aktualnie funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Igor Gajewski.

Author: Igor Gajewski
administracja@tbs.starachowice.pl

Szybki kontakt:

Starachowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „WSPÓLNY DOM” Sp. z o.o.
ul. Radomska 45 pok. 20
27-200 Starachowice

Tel. 41 202 01 83
e-mail: sekretariat@tbs.starachowice.pl

 

 

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept